1127 Views

Halden på hugget tross avlysning

Halden Skiklubb mistet budsjetterte inntekter på over en halv million kroner da både Halden O-Meeting og Grenserittet på sykkel ble avlyst. Likevel er Bjørn Axel Gran mer opptatt av hvilke muligheter denne coronavåren gir o-sporten hva gjelder rekruttering.

August 03, 2020
TØFF VÅR: Halden Skiklubb taper budsjetterte inntekter både på Halden O-Meeting og Grenserittet på sykkel som begge er avlyst, sier styreleder Bjørn Axel Gran. FOTO: JENS OLAV KLØVRUD.
Skrevet av:

administrator

TØFF VÅR: Halden Skiklubb taper budsjetterte inntekter både på Halden O-Meeting og Grenserittet på sykkel som begge er avlyst, sier styreleder Bjørn Axel Gran. FOTO: JENS OLAV KLØVRUD.

To av de største inntektskildene til klubben falt bort da både Halden O-Meeting og det populære sykkelrittet fra Strömstad til Halden ble avlyst.
– Budsjetterte inntekter fra Halden O-Meeting ligger på cirka 300.000 kroner. Grenserittet har gitt oss alt fra 200.000 til 1,5 millioner i inntekter. Vi har søkt om kompensasjon fra myndighetenes krisepakke til idretten, men har foreløpig ikke fått noe svar.
Det forteller leder Bjørn Axel Gran i Halden Skiklubb i det vi har bikket inn i mai og haldenserne i likhet med mange, mange andre har måttet avlyse løp denne våren.

SKAL TA STØYTEN

Likevel er han klar på at klubben skal ta den økonomiske støyten.
– Vi har revidert budsjettet og skal uansett gjøre opp et resultat når året er omme. Vi har også vært tydelige på ikke å permittere noen, påpeker han.
Det betyr for Halden Skiklubbs del to ansatte på til sammen 0,75 årsverk.
Selv om inntekter fra avlyste løp blir vesentlig redusert, blir også utgiftene mindre.
– Foreløpig er det vanskelig å si hvor mye vi sparer på utgiftssiden. Det avhenger av hva som kommer av aktivitet til høsten. NM sprint er for eksempel flyttet til september. Det betyr for vår del bare at utgiftene forskyves. Sjøl har alle vi i Østfold vært tydelige på å avlyse løp, for ikke å konkurrere med løp på høsten, sier han.
Gran velger likevel å se på de unike muligheter han mener denne våren fører med seg for o-idretten.
– Det er en risiko at folk nå sitter isolert i sine smågrupper, og at vi mister noe av fellesskapet for de ungdommene vi allerede har. Men nå går jo alle i skauen. Vi opplever at mange ønsker å delta på våre treninger. Folk strømmer til tur-o og stolpejakt. Klarer vi ikke nå å få noen av disse med i o-idretten, er det fordi vi ikke har fortjent bedre, sier han.

VIKTIG MED HOVEDLØP

For akkurat i disse tider mener han o-idretten har en unik mulighet til å rekruttere nye medlemmer.
– Hvis vi bare fokuserer på å få våre egne unger tilbake nå, sier vi at vi ikke har bruk for en større o-idrett. Nå ser det ut til å bli Hovedløp, og hvorfor bør det ikke da være like mange i C-klassa som i de ordinære løpsklassene? undrer haldenseren.

TIOMILA OM 10 ÅR

I så måte mener han NOF har et enormt ansvar for å «nå fram med budskapet» på nasjonalt plan. Og Halden-sjefen er klinkende klar på at også hans egen klubb trenger rekruttering for å befeste posisjonen.
– Vi har en målsetting om å vinne Tiomila om 10 år også, vi. Da trenger vi de som er 12 år i dag også, minner han om.

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy