879 Views

«Norge på ryggen» krever helseattest

November 22, 2017
Skrevet av:

administrator

TRYGGHET: En helseattest er en godkjennelse på at en utøver er frisk nok til å konkurrere ut i fra de parametere som innhentes. Olav Lundanes skal fortsatt få lov til å ta ut alt i et mesterskap.

Mens helseattest tidligere måtte leveres etter uttak, må helseattest nå leveres før det hele starter – innen 1. mai.

– SER SVAKHETER
– Vi har aldri sjanse til å fange opp alt, og kanskje er det noen som ikke vil bli fanget opp, men vi mener detter er beste måten å gjøre det på, sier landslagssjef Kenneth Buch. Helseattest skal forhåpentligvis fange opp spiseproblematikk og kosthold slik at systemet rundt tidlig kan komme inn og være forebyggende. Mulighet å fange opp – Det er mulig å se svakheter i ordningen, men vi håper at dette er en mulighet til å fange opp de som trenger hjelp.

HVA ER EN HELSEATTEST?
Helseattest er en attest/godkjennelse på at en utøver er frisk nok til å konkurrere ut i fra de parametere som innhentes. Helseattesten består av to deler; Egenerklæring fra utøver og skjema fra en undersøkelse utført av fastlege. Begge delene må være utfylt og signert. Utøveren skal selv fylle ut egenerklæringen og fremvise den til sin lege i forbindelse med legeundersøkelsen. Dersom utøver er under 16 år skal egenerklæringsskjema også signeres av en foresatt. Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene, på lik linje med at det er frivillig å satse mot toppen i orienteringssporten. Men dersom man ønsker å bli vurdert for representasjonsoppgaver for Norges Orienteringsforbund, er det et krav at man har avgitt de etterspurte helseopplysninger innen den frist som er fastsatt. Ved signering av helseattesten legges det til grunn at utøver har avgitt helseopplysningene basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Er utøver under 16 år, skal foresatte med-signere. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake. Helseopplysningene vil da bli slettet fra journalsystemet.

HELSE VIKTIGST
Norsk idrett setter utøvernes helse foran prestasjon. Helseattesten skal avdekke om utøver har ernæringsutfordringer, spiseforstyrrelse eller om det foreligger andre forhold som er relevant for vurderingen av om utøver er helsemessig skikket til å representere.

REPRESENTASJONER
Konkurranser der NOF skal
ta ut løpere til representasjonsoppgaver
> VM og EM
(både junior og senior)
> World games
> Verdenscup
> Euro-Meeting
> Student VM
> JEC

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy