935 Views

Postiv tendens – noen utfordringer

 

November 21, 2017
Skrevet av:

administrator

TEKST: JENS O. KLØVRUD Foto: Jens O. Kløvrud

Men samtidig viser Idrettsregistreringen for 2014 at det er en lang og bratt vei å gå videre. Norsk Orientering løfter sammen og tar steg, men ikke akkurat sjumilssteg. Registreringen viser at vi i 2014 er 1819 flere orienteringsløpere enn for to år siden da «Prosjekt 2020» startet med lag, kretser og forbund i et felles tiltak. Økningen fra sist år med 859 o-løpere, gjør at vi var 24 205 o-løpere i 2014. Det skal vi ta med oss.

Og: Vi skal glede oss over at økningen er størst i aldersgruppen 6-12 år. Etter at rekrutteringsturneene startet, er det 20 prosent flere rekrutter – noe som gjør at vi må over 20 år tilbake for å finne matchende tall. Og vi skal glede oss over de positive tallene vi kan lese for jentene. Om vi ser på tallene samlet på kvinnesiden har økningen de siste to årene vært 11,2 prosent – tilsvarende for gutta er 5,9. Med 10 463 kvinnelige o-løpere og 13 742 menn betyr det at 0,43 prosent av Norges kvinnelige befolkning er o-løpere – 0,57 prosent av Norges menn. Men det finnes også utfordringer. Om vi ser på aldersgruppen 13-19 år, er det ikke like lovende. Her, i gruppa som skal utgjøre framtidas aktive løpere med mål om internasjonale medaljer, er utviklingen negativ. Fra 2013 til 2014 er det blitt 22 færre jenter i 13-19 årsgruppa, men riktignok en økning på 24 (1,5 %) i toårsperioden, og fortsatt slik at vi må tilbake til 2005 for å matche tallene. I samme aldersgruppe blant gutta finner vi de mest negative tallene – en nedgang på 2,4 prosent om en ser tallene fra 2012-2014. Det betyr 107 færre gutteløpere i løpet av de siste to årene – en trend som har vært der siden 2000 og som vi fortsatt ikke har klart å snu.

ØKNING

Så skal vi ikke glemme at vi i gruppa 20-25 år ser en økning – på henholdsvis 9,7 og 5,3 prosent de siste to årene. Men hva betyr det? Det finnes ikke noe enkelt svar på dette, bortsett fra hardt, felles arbeid. Først og fremst at vi må fortsette den gode jobben som gjøres i kretser og lag mot de yngste. Vi må holde fokus på rekruttene, på leken – men vi må sørge for at idretten vår er tilstrekkelig attraktiv for ungdommen. Det må skje i lagene, i kretsene i form av gode miljøer og tilrettelagte treninger som bringer utøverne oppover på utdaningsstigen. På neste måling håper vi å se positive tall også for gruppa 13-19 år.

 

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy