Tema: 1 % målet

Foreslår tur-o-medlemskap – Styret legger fram ny modell

Foreslår tur-o-medlemskap – Styret legger fram ny modell

I innkallingen punkt 6 heter det: ”6.3 Forslag fra Forbundsstyret: Medlemskap for tur-orienterere.” Etter en gryende og god diskusjon under

Kritiker Hans Werp – Mener det var et helt feil fokus

Kritiker Hans Werp – Mener det var et helt feil fokus

- Det ga jeg klart uttrykk for allerede da Bjørnar Valstad spurte meg til råds etter at han ble ansatt

– Et tydelig fellesmål

– Et tydelig fellesmål

Idrettsregistreringen 2016, som gir de ferskeste tallene og kom i oktober, viser at det er en lang vei å gå:

Viktigst at trenden har snudd

Viktigst at trenden har snudd

Bjørnar Valstad var generalsekretær i perioden 2008 til 2014. Jeppe Hanson var prosjektleder og assisterende generalsekretær til 2015. - EN